Suwała Stefan

NADZIEJA

Nadzieja jest sprawdzianem
mojego życia.
Żyję.
Myślę.
Pokładam nadzieję,
że życie moje
ułoży się lepiej.
Myślę wciąż, snują
się moje myśli.
Powstaje dążenie
ku lepszej przyszłości.
Będzie pokój, będzie
mądrość ludzka.
Będziemy żyć dobrze
i sprawiedliwie.
Nie zaznam krzywdy
ludzkiej.
Wszyscy ludzie będą
sprawiedliwi.
Dążymy przez całe
swoje życie, aby
żyło nam się sprawiedliwie.
Ufamy Bogu naszemu
w niebie i ludziom
na ziemi.
Ci, co sprawują władzę
pomóżcie nam na
co dzień.
Aby była sprawiedliwość
społeczna, ludzka.
Równe prawa, równe
obowiązki.
Zbliżone życie ludzkie.
Nie było nędzy i poniżenia
ludzkiego.
Bóg stworzył świat.
Obdarzył bogactwami
wszystkich ludzi.
Ziemia niech stoi
otworem dla każdego
człowieka.
Po co takie kontrasty
społeczne, taka nierówność
społeczna.
Pochodzimy od jednego
Boga.
Bogactwa dla wszystkich.
Miejmy nadzieję
i żyjmy na co dzień
coraz lepiej.
Nadzieja.
Jestem ja, jesteś
Ty.
Żyjmy sprawiedliwie,
a Bóg nas osądzi

              Radom, sierpień AD 2012

Dodaj komentarz