Niepokorna

NIEPOKORNA
 
szukałam wolności
największej doświadczyłam
pod stołem rodziców
 
szukałam wolności
w szkolnych wagarach
w zeszytach i na parkiecie
 
szukałam jej także
na sankach z górki
na pożyczonym rowerze
 
obcięcie warkoczy
paznokcie na szpony i papierosy
niewiele wniosły
 
chodziłam na wolne wybory
myślałam że może wiersze
szukałam wolności
 
został mi jeszcze
pokój pod wiekiem
mam wątpliwości
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentarz