Zarząd 2007

Henryk Mrozowski – prezes Henryk Wiśniewski – z-ca prezesa Stanisław Wójtowicz – sekretarz Maria Kańska – skarbnik Hanna Giełźecka – członek zarządu – przewodnicząca Komiski Kulturalno-Oświatowej Marek Berezowski – członek zarządu Andrzej Czapczyński – członek zarządu, gospodarz

Pierwszy Zarząd

Pierwszy Zarząd POD podjął decyzję o nadaniu ogrodowi im. XXXV-lecia na okoliczność upamiętnienia minionych 35 lat od zakończenia II wojny światowej w 1945r.   Podział funkcji członków Zarządu w 1980 roku był następujący:   1. Stysiak Edward – Przewodniczący – działka nr 78 – "Techmatrans"   2. Socha Leon – Zastępca d/s Organizacyjnych – działka nr … Czytaj dalej