Uchwały Zarządu ROD „GODÓW II”

USTAWAz dnia 8 lipca 2005 r.o rodzinnych ogrodach działkowych Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1.Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Art. 2.Rodzinne ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktury miast i gmin, winny być uwzględniane w procesie ich rozwoju. Art. 3.Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce … Czytaj dalej

Ustawa o ROD

USTAWAz dnia 8 lipca 2005 r.o rodzinnych ogrodach działkowych Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 1.Istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest przejawem świadomej polityki Państwa w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Art. 2.Rodzinne ogrody działkowe, jako stały, niezbędny i ważny element infrastruktury miast i gmin, winny być uwzględniane w procesie ich rozwoju. Art. 3.Spełniając pozytywną rolę w urbanistyce … Czytaj dalej

Najważniejsze PARAGRAFY !!!

Każdy działkowicz obowiązany jest do przestrzegania przepisów Statutu PZDz. i Regulaminu ROD. Ad Statutu: §13,23,27,28,43,47a zwłaszcza:§28 dotyczącego przestrzegania przepisów ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, użytkowania działki, uiszczania składek członkowskich oraz odpowiedzialności za wyrządzane szkody.Każdy działkowicz winien zapoznać się z §30 i §32 Statutu PZDz. w celu uniknięcia zastosowania tych przepisów. Ad Regulaminu: §5,10,11,12,15,22,27,29,42,43,44,62,63,64,67,69,70,74,79,80,100,103,104,105,107,108,109,110,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,132,133,134,136,137,139,142,143,145,146,148,149,150,151 a zwłaszcza:§11 … Czytaj dalej

Statut PZDz 2006r.

S T A T U T POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW uchwalony przezVII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowcóww dniu 6 kwietnia 2006 roku Warszawa, 2006 rokuROZDZIAŁ IPostanowienia ogólne § 11.Polski Związek Działkowców, zwany dalej „PZD”, jest ogólnopolską, samodzielną i samorządną organizacją społeczną powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków.2.PZD działa na podstawie ustawy … Czytaj dalej

Regulamin ROD 2004 (2006)

R E G U L A M I N RODZINNEGO OGRODUDZIAŁKOWEGO uchwalony przezKrajową Radę Polskiego Związku Działkowcóww dniu 7 kwietnia 2004 rokui znowelizowany w dniu 23 listopada 2006 roku Warszawa 2006 r. Spis treści str. ROZDZIAŁ I Przepisy wstępne 3ROZDZIAŁ II Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego 5ROZDZIAŁ III Walne zebranie członków rodzinnego ogrodu działkowego 6ROZDZIAŁ … Czytaj dalej